Miniläger för de yngre

Miniläger för åk 1-2. Tvådagars läger, man kan välja att sova utomhus eller inomhus. Deltagarna hjälper till med det praktiska göromålen som matlagning, ved och vattenhämtning. Teman för lägren är lite äventyrsbetonade, med inslag av mycket lekar och simning.

Distriktsläger för de lite äldre

Då du fyllt 10 år kan du delta på 4H:s distriktsläger. På lägret träffar du gamla och nya kompisar från olika delar av Svenskfinland. På distriktslägren sover man ute i tält och har en massa skojiga aktiviteter om dagarna. Mera om distriktsläger hittar du här>>

Då du fyller 14 år har du möjlighet att delta på de nordiska 4H-lägren.

Back to top of page