Bli medlem

Nu är det dags att förnya medlemskapet eller bli ny medlem i 4H!
Det kostar 15€ att vara medlem i 4H för ett år (25€ för familj). Som 4H-medlem är du olycksfallsförsäkrad under våra aktiviteter.

Du kan bli ny medlem genom att betala medlemsavgiften 15€ på kontot FI5055500750000336, skriv MEDLEM + ditt namn i meddelanderutan.

Registerbeskrivning för vårt medlemsregister.PDF file

 

Back to top of page